За отлично бръснене... и да, ножчетата могат да се сменят!

LOGO

1. Купете продукт от серията Hybrid Flex на стойност 10 лева

2.Изпратете номера на касовата бележка като СМС на номер 108006.

3. И може да спечелите една от седмичните награди.

LOGO

Период на проьюцинiа 01.04 - 30.04.2023. Правипата на промоцияга можете да намерите на hybrldПexbgЫc.com. Иаображенинта са с ипюпративиа цел.

За отлично бръснене... и да, ножчетата могат да се сменят!

LOGO

1. Купете продукт от серията Hybrid Flex на стойност 10 лева

2.Изпратете номера на касовата бележка като СМС на номер 108006.

3. И може да спечелите една от седмичните награди.

LOGO

Период на проьюцинiа 01.04 - 30.04.2023. Правипата на промоцияга можете да намерите на hybrldПexbgЫc.com. Иаображенинта са с ипюпративиа цел.