За отлично бръснене... и да, ножчетата могат да се сменят!